Blog Archives

   دکترا :  فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت تهران در رشته مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع (با معدل آموزشي 84/17 و نمره تز 21/19) سال 86-1382 فوق لیسانس :   رشته مهندسی صنایع –گرایش مهندسی صنایع (با معدل 31/17)  سال
Read More

دکتر محمدرضا حمیدی زاده

دکتر مجید ایوزیان

دکتر پیام حنفی زاده

دکتر تیمور رحمانی

دکتر جعفر رزمی

دکتر امین ناظمی  

دکتر تیمور رحمانی

ارسال با پست پیشتاز به سراسر ایران