• حسابداری مدیریت رفتاری

تالیف:احمد ریاحی بلکویی

ترجمه:دکتر جواد شکرخواه

چاپ اول 1395

حسابداری مدیریت با ارايه اطلاعات حسابداری و غیرحسابداری به استفادهکنندگان داخلی، به منظور تسهيل فرآیند تصمیم‌گیری آنها سر و كار دارد. این کتاب، مفهوم «حسابداری مدیریت رفتاری» را به عنوان مطالعه رفتارها و زمینههای رفتاری معرفی می¬کند. این رفتارها و زمینههای رفتاری در ده فصل به شرح زیر، مورد بررسی قرار گرفتهاند:

فصل اول: حیطه چندبعدی حسابداری مدیریت را بررسی و چارچوب مرجعی را برای موضوعات مطروحه در حسابداری مدیریت رفتاری، فراهم می‌کند

فصل دوم: ماهیت فرآیند کنترل، سیستم‌های اصلی کنترلی مختلف و چارچوب سیستم های کنترل مدیریت را به عنوان مکانیزم‌های ضروری برای اطمینان از سازمانیافتگی فرآیندهای عملیاتی و فعالیت ها و پاسخگویی در راستای بقا و رشد سازمان مورد بررسی قرار می‌دهد.

فصل سوم: نسبیت‌گرايي زبانی را در حسابداری مدیریت، با نشان دادن چگونگی تاثير فرضیه ساپیر-ورف  در مورد نسبیتگرايي زبانی، تئوری زبانشناسی اجتماعی و تئوری دوزبانی بر انجام وظايف حسابداری مدیریت در سازمان ها، بررسی مینماید.

فصل چهارم: نسبیت‌گرايي فرهنگی را در حسابداری مدیریت مورد بررسی قرار می‌دهد. 

فصل پنجم: نسبیت‌گرايي شناختی در حسابداری مدیریت را بررسی می‌نماید 

فصل ششم: رویکردهای اقتضایی در طراحی سیستمهای حسابداری را مورد بررسی قرار می‌دهد

فصل هفتم: ثبات کارکردی و داده‌ای را در حسابداری مدیریت پوشش می‌دهد

فصل هشتم: با ارائه نتایج تحقیقات مربوط به تاثیرات هدف گذاری به صورت کلی و بودجه بندی مشارکتی به صورت خاص، بر پیامدهای وظیفه‌ای و یا رفتاری، سعی دارد هدف گذاری و بودجه‌بندی مشارکتی را پوشش دهد.

فصل نهم: با بررسی تهدیدات وارده نسبت به اعتبار قضاوت‌های کنترلی، مسائل رفتاری در حوزه کنترل را بررسی می‌نماید. 

فصل دهم: برنامه ریزی، بودجهبندی، و انحرافات اطلاعات را از طریق توضیح ماهیت و طبقه‌بندی سهل گيري سازمانی و بودجهای، مورد بررسی قرار می‌دهد.

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

حسابداری مدیریت رفتاری

  • ناشر: ترمه
  • شابک: 9789649784984
  • موجودی: در انبار
  • 15,000تومان