مدیریت بازاریابی

استراتژی بازاریابی ترازمند

استراتژی بازاریابی ترازمند

تألیف:دکتر محمد آقاییچاپ اول 96در رويكرد اين كتاب كه بر اساس نسل جديد بازاريابي استوار است مفهوم باز..

45,000تومان

اصول مديريت صادرات موفق و مذاكره بازرگاني

اصول مديريت صادرات موفق و مذاكره بازرگاني

تالیف: علی عباسیچاپ دومدر عرصه داد و ستدهاي شديداً رقابتي جهاني امروزي اغلب قواعد و ضوابط دچار دگرگو..

10,000تومان

اصول مدیریت صادرات موفق و مذاکره بازرگانی

اصول مدیریت صادرات موفق و مذاکره بازرگانی

تالیف:علی عباسیچاپ پنجم امروزه در راستاي گشودن افق‌هاي جديد در امر واردات و هموار كردن راه‌هاي ..

45,000تومان

بازاریابی دارو رویکرد کاربردی

بازاریابی دارو رویکرد کاربردی

تالیف: دیمیتریس دوگراماتزیسترجمه:دکترآقایی،مهندس قربانی، دکتر اسداللهیچاپ اول 95امروزه به دليل تنوع ..

32,000تومان

بازاریابی کارآفرینانه -(درآمدی بر بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط)

بازاریابی کارآفرینانه -(درآمدی بر بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط)

مولف:دکتر نادر سید امیری-طناز مشایخیچاپ اول عبارت بازاریابی کارآفرینانه ۱ EM، مفاهیم بازاریابی ..

50,000تومان

توسعه تبلیغات با رویکرد تحقیقات کیفی بازار

توسعه تبلیغات با رویکرد تحقیقات کیفی بازار

تالیف:جودیت واردلمترجمان:دکتر نادر سید امیری-پرستو رضای منفرد تبریزیچاپ اول جلد هفتم کتاب تحقیق..

9,000تومان

راه اندازی کسب و کار در ایران

راه اندازی کسب و کار در ایران

تالیف:دکتر نادر سید امیری-مرتضی هندیجانی فردچاپ اول کتاب حاضر حاصل چندسال تدریس دروس استقرار کس..

22,000تومان

مبانی مدیریت بازاریابی

مبانی مدیریت بازاریابی

تالیف:فیلیپ کاتلرترجمه:دکتر علی پارساییانچاپ پنجم 1395اين كتاب در زمينه بازاريابي مطالب چشمگيري ارائ..

35,000تومان

مدیریت تبلیغات الکترونیک با رویکرد مدل های اثربخشی

مدیریت تبلیغات الکترونیک با رویکرد مدل های اثربخشی

تالیف:دکتر ناصر یزدانیچاپ اول 1395کتاب حاضر برای محقق ساختن هدف فوق با بهره‌گیری از تحقیقات و مطالعا..

15,000تومان

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)