حسابداری مدیریت

آموزش قدم به قدم ارزش افزوده(ویژه مدیران و حسابداران)

آموزش قدم به قدم ارزش افزوده(ویژه مدیران و حسابداران)

تالیف سعید قنبری دمساز چاپ اول 1396 این کتاب با هدف حل مشکلات مدیران و حسابداران در اجرای ..

40,000تومان

حسابداری مدیریت با تأکید بر استراتژیک

حسابداری مدیریت با تأکید بر استراتژیک

تالیف:بلوچرترجمه دکتر علی پارسائیانچاپ هشتم 1395این کتاب ترجمه دقیقی از یازده فصل cost management اث..

35,000تومان

حسابداری مدیریت با رویکرد مورد کاوی جلد اول/

حسابداری مدیریت با رویکرد مورد کاوی جلد اول/

مترجم:دکتر بهروز خدارحمیچاپ اول 1396کتاب حاضر بر مبنای نوشته مارک یانگ می‌باشد که مطالعات موردی ارائ..

24,000تومان

حسابداری مدیریت رفتاری

حسابداری مدیریت رفتاری

تالیف:احمد ریاحی بلکوییترجمه:دکتر جواد شکرخواهچاپ اول 1395حسابداری مدیریت با ارايه اطلاعات حسابداری ..

15,000تومان

حسابداری مدیریت پیشرفته

حسابداری مدیریت پیشرفته

تالیف:حسن همتی-هدی همتی..

25,000تومان

حسابداری؛ ابزار مدیران موفق

حسابداری؛ ابزار مدیران موفق

تألیف:منوچهر شمس،امیر شمسچاپ اولاساس تهیه و تدوین نوشتار حاضر، تاکید بر ارائه مطالبی است که به شناخت..

19,000تومان

دایره المعارف  نظریه شناسی و نظریه پردازی در حسابداری مدیریت(جلد اول)

دایره المعارف نظریه شناسی و نظریه پردازی در حسابداری مدیریت(جلد اول)

مولف: دکترفریدون رهنمای رودپشتیچاپ  اول 1396حسابداری مدیریت به عنوان پارادایم قرن بیست و ی..

45,000تومان

دایره المعارف نظریه شناسی و نظریه پردازی در حسابداری مدیریت(جلد دوم)

دایره المعارف نظریه شناسی و نظریه پردازی در حسابداری مدیریت(جلد دوم)

مولف : دکترفریدون رهنمای رودپشتیچاپ  اول 1396حسابداری مدیریت به عنوان پارادایم قرن بیست و ..

28,000تومان

مباحث نوین حسابداری مدیریت(جلداول)

مباحث نوین حسابداری مدیریت(جلداول)

تالیف:  فریدون رهنمای رودپشتی،هاشم نیکو مرام،بهاره بنی طالبی دهکردی چاپ اولکتاب حاضر مجموع..

26,000تومان

مبانی حسابداری مدیریت

مبانی حسابداری مدیریت

تالیف:دکتر بادآورنهندی، فرج زاده، کنعانیچاپ دوممفاهيم و روشهاي حسابداري مديريت نيز در واكنش به تغيير..

30,000تومان

کاربردهای مدیریتی اطلاعات حسابداری (حسابداری مدیریت پیشرفته)

کاربردهای مدیریتی اطلاعات حسابداری (حسابداری مدیریت پیشرفته)

مولف:جوئل اس.دمسکی مترجمان:دکتر حسین اعتمادی-ساسان بابائیچاپ اول 1394 این کتاب در زمینه مطالعه ..

27,000تومان

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)