حسابرسی

1001 سوال ضروری تئوری حسابرسی

1001 سوال ضروری تئوری حسابرسی

تالیف: حامد آراد چاپ دوم1393 ویژه آزمون دکتری حسابداری..

9,000تومان

900 سوال ضروری فلسفه حسابرسی

900 سوال ضروری فلسفه حسابرسی

تالیف: حامد آراد چاپ اول 1393 ویژه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر حسابداری..

7,000تومان

اصول حسابرسی 1

اصول حسابرسی 1

تالیف:مهرداد جباریچاپ اول 1394حسابرسی از ارکان اساسی فرایند پاسخگویی است. زیرا پاسخگویی مستلزم وجود ..

7,000تومان

اصول حسابرسی 1(همراه با پرسش های چهار گزینه ای)

اصول حسابرسی 1(همراه با پرسش های چهار گزینه ای)

تالیف:جمشید اسکندری،حمیدرضا عرفی..

15,000تومان

حسابرسی 1

حسابرسی 1

تالیف:جمشید اسکندریبراساس استانداردهای حسابرسی ایران..

18,000تومان

حسابرسی 2

حسابرسی 2

تالیف:شکراله خواجوی،میثم نوشادیچاپ هفتم 1395نحوه ارائه ي مطالب در  هر فصل بدين ترتيب است كه مطا..

17,000تومان

حسابرسی 2

حسابرسی 2

تالیف:جمشید اسکندریبر اساس استانداردهای حسابرسی ایران..

18,000تومان

حسابرسی با تاکید بر آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران

حسابرسی با تاکید بر آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران

تالیف:محسن غلامرضایی، کاظمیچاپ سوم (ویرایش جدید)96ضمن تشکر از حمایت اساتید و داوطلبان آزمون جامعه حس..

35,000تومان

حسابرسی داخلی خدمات اطمینان بخش و مشاوره

حسابرسی داخلی خدمات اطمینان بخش و مشاوره

تألیف:کرت.اف.ردینگ/ترجمه:علی کمالی زارعچاپ دوم 1396حسابرسان داخلی، دو نوع خدمت را برای سازمانها، انج..

55,000تومان

حسابرسی و حسابداری مالیاتی

حسابرسی و حسابداری مالیاتی

تالیف:احمد آخوندی..

38,000تومان

حسابرسی کاربردی(مبتنی بر آزمون های محتوا)

حسابرسی کاربردی(مبتنی بر آزمون های محتوا)

تألیف:محمد حسن سعادتیان فریور،محمد تقی رستمی،سید سعید صادقیچاپ اول 1396برنامه های مندرج در کتاب حساب..

10,000تومان

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابرسی

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابرسی

تالیف: محسن غلامرضایی، کاظم کاظمیچاپ اول 1396 طبق آخرین استانداردهای مصوب..

25,000تومان

نظریه های حسابرسی

نظریه های حسابرسی

تالیف:دکتر جواد رضازادهدر این کتاب زبدة نظریّه ‌های حسابرسی، مطرح و تحلیل شده است. نظریّه ‌های مطرح ..

8,000تومان

پیاده سازی حسابرسی داخلی در بخش عمومی

پیاده سازی حسابرسی داخلی در بخش عمومی

تالیف:مهرداد جباریچاپ اول 1394 حسابرسي داخلي يك فعاليت اطمينان بخشي و مشاوره اي مستقل و بي طرفا..

4,000تومان

چارچوبی برای کیفیت حسابرسی

چارچوبی برای کیفیت حسابرسی

 مترجمان: دکترمحمود لاری دشت بیاض، علی اکبر جوانچاپ اول1395این سند توسط هیات استانداردهای بین‌ا..

4,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 16 (2 صفحه)