حسابداری صنعتی یا بهای تمام شده

حسابداری صنعتی 1

حسابداری صنعتی 1

تالیف:لیلا کمالیچاپ سوم 1396نگارش این کتاب، با استفاده از تجربيات نویسنده در حوزه تدریس و دانشگاه، ب..

20,000تومان

حسابداری صنعتی 1

حسابداری صنعتی 1

تالیف:هاشم کاویانی فردچاپ اول 95در این کتاب به بیانی ساده و مفید به تشریح مفاهیم بهایابی پرداخته شده..

17,000تومان

حسابداری صنعتی 1

حسابداری صنعتی 1

تألیف:طاهر قیصری،ابراهیم سپهریچاپ اول 1396حسابداری بهای تمام شده (صنعتی) بخش عمده ای از دانش حسابدار..

12,000تومان

حسابداری صنعتی 1

حسابداری صنعتی 1

تالیف:دکتر علی اصغر فرج زادهچاپ ششماین کتاب ،مجموعه کامل و جامعی از کلیه مطالب مطرح شده در درس حسابد..

18,000تومان

حسابداری صنعتی 1

حسابداری صنعتی 1

تالیف:جمشید اسکندری..

16,000تومان

حسابداری صنعتی 2

حسابداری صنعتی 2

تالیف:جمشید اسکندری..

16,000تومان

حسابداری صنعتی 3

حسابداری صنعتی 3

تالیف:دکتر محمد نظری پور-وحید فرهنگیان-شهروز گویری چاپ اول 1394ویژگی‌های کتاب که این منبع را از..

18,000تومان

حسابداری صنعتی 3

حسابداری صنعتی 3

نالیف:جمشید اسکندری..

16,000تومان

حسابداری صنعتی(جلد اول)

حسابداری صنعتی(جلد اول)

تالیف:سورن آبنوسچاپ بیست و ششمجلد اول کتاب حسابداری صنعتی که هم اکنون چاپ بیست و ششم آن ارائه شده اس..

28,000تومان

حسابداری صنعتی(جلد دوم)

حسابداری صنعتی(جلد دوم)

تالیف:سورن آبنوسچاپ چهاردهمجلد دوم کتاب حسابداری صنعتی با همان دیدگاهی که در جلد اول وجود داشته است،..

22,000تومان

حسابداری صنعتی(جلد سوم)

حسابداری صنعتی(جلد سوم)

تالیف:سورن آبنوسچاپ پنجمجلد سوم کتاب حسابداری صنعتی اساساً بر روی حسابداری مدیریت تأکید دارد و بر رو..

25,000تومان

حسابداری قراردادهای پیمانکاری بر پایه (استانداردهای بین الملی و ایران)

حسابداری قراردادهای پیمانکاری بر پایه (استانداردهای بین الملی و ایران)

تالیف:نظام الدین ملک آرائیچاپ اول 1394حسابداری پیمانکاری یکی از موضوعاتی است که از دیرباز در استاندا..

9,000تومان

حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 2

حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 2

تالیف:جمشید اسکندری،فاطمه حدادپور..

10,000تومان

حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 3

حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 3

تالیف:جمشید اسکندری،فاطمه حدادپور..

7,000تومان

مروری جامع بر حسابداری صنعتی (جلد اول)

مروری جامع بر حسابداری صنعتی (جلد اول)

تالیف:جمشید اسکندریچاپ دوم 1395..

20,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 17 (2 صفحه)