اصول و مبانی مدیریت

روش پژوهش در مدیریت و مبانی فلسفی آن

روش پژوهش در مدیریت و مبانی فلسفی آن

جان گیل، فیل جانسون/ دکتر اسدی، دکتر اثنی عشریچاپ اول 1396کتاب حاضر، ترجمه کتابی با عنوان Research M..

12,000تومان

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)