مدیریت استراتژیک و مدیریت راهبردی

آینده در شرف وقوع

آینده در شرف وقوع

ترجمه : دکتر محمد آقایی چاپ اول 1397در کتاب آینده در شرف وقوع، با 10 ایده برتر و تعییر دهنده در..

27,000تومان

استراتژی های ارزش آفرین در شرکت های هلدینگ

استراتژی های ارزش آفرین در شرکت های هلدینگ

تالیف: محسن سجادی نیااﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻨﮕﺎه ﻣﺎدر راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت در ﺳﻄﺢ ﺑﻨﮕﺎه ﻣﺎدر است. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮐ..

16,000تومان

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

 تالیف:جمیله مدرسی سریزدیچاپ هجدهم  سرپرست فردی است که عوامل اجرایی را هماهنگ نموده، ..

15,000تومان

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک

تالیف:دکتر سید جمال الدین طبیبی،دکتر محمدرضا ملکیچاپ ششم 1396..

33,000تومان

رفتار مصرف کننده و استراتژی بازاریابی

رفتار مصرف کننده و استراتژی بازاریابی

ترجمه:امین موجودی،پروانه چارستادچاپ اول 1396 کتاب حاضر شامل 5 بخش و 19 فصل است. بخش اول کتاب در..

40,000تومان

روش سخنرانی: آموزهها و استراتژیها

روش سخنرانی: آموزهها و استراتژیها

تالیف:دکتر سید جمال الدین طبیبی-دکتر سید عمادالدین طبیبی-مهندس سیده طلایه طبیبیچاپ اول 1394 این..

8,000تومان

شراکت استراتژیک نهادهای مالی(بانک،بیمه،صمدوق های بازنشستگی)

شراکت استراتژیک نهادهای مالی(بانک،بیمه،صمدوق های بازنشستگی)

تالیف:دکتر حمید تاجیک،ثمر مظهری،دکتر حسن فارسیجانیچاپ اول 1396..

16,000تومان

مدیریت استراتژیک توریسم

مدیریت استراتژیک توریسم

چاپ اول 1397 مترجم : دکتر رحیم زارعکتاب مدیریت استراتژیک توریسم با تمرکز بر برنامه ریزی و اجرای..

30,000تومان

مدیریت با رویکرد تغییر

مدیریت با رویکرد تغییر

تالیف: وی.جی.کاندالکارترجمه: محمد طاهری روزبهانی، شاهرخ همتیچاپ اول1397..

25,000تومان

مدیریت با رویکرد کیفیت زندگی کاری

مدیریت با رویکرد کیفیت زندگی کاری

تالیف: وی.جی.کاندالکارترجمه: محمد طاهری روزبهانی، شاهرخ همتیچاپ اول1397..

35,000تومان

مدیریت با رویکرد یادگیری سازمانی

مدیریت با رویکرد یادگیری سازمانی

تالیف: وی.جی.کاندالکارترجمه: محمد طاهری روزبهانی، شاهرخ همتیچاپ اول1397..

30,000تومان

مدیریت ریسک جامع یکپارچه سازی با استراتژی و عملکرد

مدیریت ریسک جامع یکپارچه سازی با استراتژی و عملکرد

ترجمه: دکتر جواد شکرخواه ، مهناز مرشدزاده ، محمود قربانیچاپ اول 1397..

17,000تومان

مدیریت و برنامه ریزی تخصیص منابع و پورتفوسازی فناوری، مفاهیم و ابزارهای کاربردی

مدیریت و برنامه ریزی تخصیص منابع و پورتفوسازی فناوری، مفاهیم و ابزارهای کاربردی

ترجمه: دکتر رهنمای رودپشتی،دکتر پورابراهیمیچاپ دوم 1397..

18,000تومان

کارآفرینی استراتژیک

کارآفرینی استراتژیک

تالیف:دکتر حسینعلی نقیبیتغییر الگوها در ایجاد،رشد و ابداع مجدد کسب و کار جدیدچاپ اول 1396..

25,000تومان

نمایش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)