مدیریت رفتارسازمانی

تحول ناب سازمانی

تحول ناب سازمانی

تالیف:مهندس نصیری کاشانی، دکتر جمالوچاپ اول 1395  كتاب حاضر به مطالعه "تحول ناب سازماني" ب..

8,800تومان

سازمان و مدیریت

سازمان و مدیریت

تالیف:دکتر رضا نجف بیگیچاپ یازدم 95افزایش آگاهى جامعه دربارۀ علم مدیریت و پى‌‌بردن به نیاز روزافزون ..

27,000تومان

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

تالیف:دکتر محمد علی حقیقی،دکتر بهزاد غفوریان،دکتر حمزه جمشیدی،منصوره معینیچاپ دوم1395رفتار سازمانی چ..

25,000تومان

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)