اقتصاد خرد

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد

تالیف:دکتر علی دهقانی نوبت چاپ: شانزدهم 1396 کتاب حاضر که اینک چاپ شانزدهم از ویرایش جدید ..

22,000تومان

بینش اقتصادی برای همه

بینش اقتصادی برای همه

تالیف: دکتر علی سرزعیمچاپ چهام 1397..

30,000تومان

فکاهی مقدمه ای بر اقتصادجلد اول: اقتصاد خرد

فکاهی مقدمه ای بر اقتصادجلد اول: اقتصاد خرد

تالیف:رضا ابراهیمیچاپ اول 1396..

25,000تومان

نظریه اقتصاد خرد (1)

نظریه اقتصاد خرد (1)

تالیف:دکتر ناصر سیف الهیچاپ اول  1392اقتصاد خرد به عنوان یک شاخه مهم از علم اقتصاد نقش اساسی و ..

11,000تومان

نظریه ی اقتصاد خرد(2)

نظریه ی اقتصاد خرد(2)

تالیف:دکتر ناصر سیف الهیچاپ اول  1392اقتصاد خرد به عنوان یک شاخه مهم از علم اقتصاد نقش اساسی و ..

11,000تومان

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)