ریاضی و آمار

ریاضی و آمارتصحیح جستجو

آمار و احتمال (کاربرد آن در اقتصاد)

آمار و احتمال (کاربرد آن در اقتصاد)

تالیف:هادی رنجبران چاپ بیست و سوم   حل تشریح 900 مثال متنوع،پاسخ تشریح تست های آزمون ..

35,000تومان

آمار و احتمال (کاربرد آن در مدیریت و حسابداری)

آمار و احتمال (کاربرد آن در مدیریت و حسابداری)

تالیف:هادی رنجبران چاپ سی و سوم  آموزش دقیق و حل و تشریح 800 مثال متنوع،پاسخ تشریح تس..

32,000تومان

تحقیق در عملیات 1

تحقیق در عملیات 1

تالیف:دکتر محمد علی سوخکیانچاپ اول  1394کتاب تحقیق در عملیات 1 همراه با حل المسائل منتشر شده اس..

16,000تومان

تحلیل آماری داده های مالی

تحلیل آماری داده های مالی

تالیف:دکتر بهروز خدارحمی-دکتر رمضانعلی سلمانی نژادچاپ  اول 1394این کتاب با هدف آموزش به آن دسته..

14,000تومان

حل المسائل تحقیق در عملیات 1

حل المسائل تحقیق در عملیات 1

تالیف:دکتر سوخکیانچاپ اول  1394کتاب تحقیق در عملیات 1 همراه با حل المسائل منتشر شده است به طوری..

8,000تومان

روش تحقیق و آمار با رویکرد حل مسئله

روش تحقیق و آمار با رویکرد حل مسئله

تالیف: دکتر داود عندلیب اردکانیچاپ اول 95مهمترین هدف علم شناخت است. به عبارت دقیق‌تر، شناخت طبیعت و ..

13,000تومان

ریاضیات (کاربرد آن در اقتصاد)

ریاضیات (کاربرد آن در اقتصاد)

تالیف:هادی رنجبرانچاپ بیست و چهارمحل و تشریح 1300 مثال متنوع و پاسخ تشریح تست های آزمون کارشناسی ارش..

35,000تومان

ریاضیات (کاربرد آن در مدیریت و حسابداری)

ریاضیات (کاربرد آن در مدیریت و حسابداری)

تالیف:هادی رنجبرانچاپ سی و هفتمحل تشریحی 1200 مثال متنوع،پاسخ تشریحی 1000تست استاندارد،پاسخ تشریح تس..

35,000تومان

ریاضیات مالی:مقدمه ای بر مهندسی مالی

ریاضیات مالی:مقدمه ای بر مهندسی مالی

تالیف:مارک کاپینسکی، توماس زاستانیاکترجمه:دکترفریدون رهنمای رودپشتی ،هادی واحد احمدیان ، علی شیدایی ..

27,000تومان

مبانی احتمالات و آمار مهندسی(1)

مبانی احتمالات و آمار مهندسی(1)

تالیف:مجید ایوزیان، ابوالفضل واقفیهر فصل از كتاب به دو بخش اصلي تقسيم مي‏شود. در بخش اول، متن هر فصل..

50,000تومان

معامله گری و چرخه های نجومی(ستاره شناسی مالی)

معامله گری و چرخه های نجومی(ستاره شناسی مالی)

تالیف:دکترفریدون رهنمای رودپشتی ،محسن قاسمیان ،آزاده فراهانیچاپ اولستاره بینی مالی از جمله رویکردهای..

10,000تومان

کاربرد آمار استنباطی در مدیریت

کاربرد آمار استنباطی در مدیریت

مولف:دکتر نازنین پیله وری-دکتر زهرا امیرحسینیچاپ اول 1393 هدف اصلی این نوشتار، ساخت تکنیک های م..

15,500تومان

نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)