مدیریت سرمایه گذاری

تحلیل فرآیند سرمایه گذاری در محیط اقتصادی

تحلیل فرآیند سرمایه گذاری در محیط اقتصادی

تالیف: رضا داغانی، محمد صیادی، حمید الهیاری ابهری چاپ اول 1391 تحلیل بنیادی، نقدی بر تحلیل..

6,300تومان

راهنمای جامع آزمون معامله گری بازار سرمایه

راهنمای جامع آزمون معامله گری بازار سرمایه

تالیف:امین رنجبر،محمدصادق زرین نعلبه سرپرستی:دکتر بهروز خدارحمیچاپ سوم 1395خلاصه قوانین به همراه نکا..

22,000تومان

سرمایه گذاری جسورانه از تئوری تا عمل

سرمایه گذاری جسورانه از تئوری تا عمل

تالیف: دکتر شکرخواهچاپ اول 1397کتاب حاضر شامل مباحث نظری و عملی سرمایه گذاری جسورانه است که مطالعه آ..

24,000تومان

سیستم سفارشات،خرید،انبارداری و توزیع

سیستم سفارشات،خرید،انبارداری و توزیع

تالیف:دکتر علی اصغر انواری رستمی- مهرداد بنداریچاپ اول 1394 بخش بزرگتری از منابع مالی و اقتصادی..

18,000تومان

مديريت خريد و سيستم‌هاي برنامه‌ريزي و كنترل انبار

مديريت خريد و سيستم‌هاي برنامه‌ريزي و كنترل انبار

تالیف: علی عباسیچاپ دومدر سراسر زنجيرة تأمين يا زنجيره ارزش هر سازمان يا بنگاه اقتصادي، توليدي ناحيه..

9,000تومان

مدیریت برند

مدیریت برند

تالیف:محمد علی حقیقیچاپ اول 1396يکي از مسايلي که امروزه ذهن بازاريابان را به خود مشغول کرده اهميت مف..

20,000تومان

مدیریت صندوق های سرمایه گذاری (با نگاهی به ارزیابی عملکرد پرتفوی)

مدیریت صندوق های سرمایه گذاری (با نگاهی به ارزیابی عملکرد پرتفوی)

ترجمه و تالیف: دکتر بهروز خدارحمی، حامد احمدی نیا، رضا داغانی چاپ اول 1390گذری بر نهادهای سرمای..

9,500تومان

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)