مدیریت مالی

بهبود پذیری شرکتی(مدیریت ریسک تقلب و فساد مالی)

بهبود پذیری شرکتی(مدیریت ریسک تقلب و فساد مالی)

 تالیف: بی شاپ، هیدوسکی مترجمان: دکتر امیر پوریا نسب، دکتر غلامحسن تقی نتاج، شاهین احمدی&n..

12,000تومان

تصمیم گیری در مسائل مالی

تصمیم گیری در مسائل مالی

تالیف:دکتر انواری رستمی، رامین زمانیچاپ اول 1395کتاب حاضر در راستای توسعه سرمایه‌های انسانی متخصص در..

25,000تومان

تقلب و فساد مالی(پیشگیری و کشف)

تقلب و فساد مالی(پیشگیری و کشف)

تالیف: نایجل آیر، مارتین سموکیوک مترجمان: امیر پوریا نسب، کاظم وادی زاده، احمد عیسایی خوش ..

12,000تومان

ریسک نقدینگی و اعتباری در بانک ها

ریسک نقدینگی و اعتباری در بانک ها

تالیف:دکتر کردلویی، شمسیان، نوریچاپ اولنظام‌های اقتصادی مبتنی بر بانک و بسیاری از کشورهای در حال توس..

17,000تومان

مبانی مدیریت مالی (1)

مبانی مدیریت مالی (1)

تالیف:دکتر فریدون رهنمای رود پشتی دکتر هاشم نیکو مرام دکتر فرشاد هیبتیچاپ هشتم 1395مدیریت مالی و نگا..

30,000تومان

مبانی مدیریت مالی(2)

مبانی مدیریت مالی(2)

تالیف:دکتر فریدون رهنمای رود پشتی دکتر هاشم نیکو مرام دکتر فرشاد هیبتیچاپ هفتم 1395مدیریت مالی و نگا..

25,000تومان

مدیریت ریسک مالی (تاریخچه، مبانی، رویکردها، مدل ها)(جلداول)

مدیریت ریسک مالی (تاریخچه، مبانی، رویکردها، مدل ها)(جلداول)

تالیف:آلن‌ام. مالز مترجم:فریدون رهنمای‌رودپشتیهاشم نیکومرامشادی شاهوردیانیحسین اسلامی‌مفیدآبادی..

40,000تومان

مدیریت مالی دولتی

مدیریت مالی دولتی

مولف:سیروس فتاحی-ابراهیم خشنودچاپ اول 1394 کتاب حاضر به عنوان منبع دانشگاهی جزء دروس حسابداری و..

10,000تومان

مدیریت مالی پیشرفته با تأکید بر موارد خاص(جلد اول)

مدیریت مالی پیشرفته با تأکید بر موارد خاص(جلد اول)

تالیف:دکتر محمد حسین رنجبر،الهه سفید بخت،مجتبی یار احمدزادهچاپ اول 1396این کتاب در دوجلد تألیف شده ا..

35,000تومان

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)